Wagen invoeren

Wie kan zijn voertuig op Spaanse nummerplaat inschrijven?

Eerst en vooral uiteraard de residenten in Spanje. Zij hebben geen enkel beletsel en doorgaans zelfs de verplichting om het voertuig dat op hun naam staat en waarmee ze in Spanje rondrijden, ook in Spanje in te schrijven.

Ook niet-residenten kunnen echter hun wagen inschrijven in Spanje als ze hier een vakantiewoning hebben. Zeker in het geval dat het voertuig altijd hier blijft staan (de “vakantiewagen”) en er nog een ander voertuig staat ingeschreven in het thuisland.

Welke documenten moet u kunnen voorleggen?
 1. Persoonlijke documenten:

  U moet in ieder geval van start gaan met uw identiteitsbewijs. Dit is uw identiteitskaart of paspoort met daarbovenop uw N.I.E..document of certificaat van residentie. Ook een recent uittreksel van de inschrijving in uw gemeente, het empadronamiento, is vereist om uw adres te bewijzen. Indien u nationale belastingen moet betalen (zie verder) moet u bovendien reeds ingeschreven zijn bij Spaanse belastingdienst (Hacienda).
   
 2. De Spaanse technische fiche

  Dit document vermeld de technische specificaties van het voertuig. Voor in Spanje gekochte voertuigen, nieuw en tweedehands, wordt dit bij het voertuig geleverd. Komt uw voertuig uit het buitenland (eveneens nieuw of tweedehands), dan moet die Spaanse technische fiche opgemaakt worden bij een eerste technische controle in een officieel keuringsstation, de “ITV”.
  U moet daar o.a. het EG-conformiteitscertificaat van de fabrikant kunnen voorleggen omdat de technische gegevens worden overgenomen op de Spaanse versie van het document. Bovendien moet het document het Europees homologatienummer vermelden. Doorgaans is dit echter slechts een probleem met voertuigen ouder dan zowat 15 jaar.

  Hebt u het conformiteitscertificaat niet (meer), dan kan u dat aanvragen bij uw verkooppunt, de fabrikant, of er in Spanje één laten maken door een erkend technisch ingenieur.
   
 3. Het eigendomsbewijs van het voertuig

  Staat het voertuig reeds op uw naam ingeschreven, dan geldt het inschrijvingsbewijs als eigendomsbewijs. Hebt u het voertuig pas aangekocht, dan moet u ofwel de factuur kunnen voorleggen (mét vermelding hoeveelheid betaalde BTW), ofwel een onderhands en in het Spaans opgesteld koopcontract.
   
 4. Bewijs van betaling van belastingen
 1. De gemeentelijke wegenbelasting

  Het heffen van wegenbelasting is in Spanje een lokale bevoegdheid. Zij verschilt dan ook niet alleen van voertuig tot voertuig, maar ook van gemeente tot gemeente. Bij inschrijving worden de verlopen kwartalen van het lopende jaar niet meer aangerekend. Daarna, wie eigenaar is van het voertuig op 1 januari betaalt voor een volledig jaar, ook al wordt het voertuig datzelfde jaar verkocht. Bij aankoop van een tweedehands voertuig dat reeds in Spanje is ingeschreven, dient u deze belasting dus niet meer te betalen voor het lopende jaar.
   
 2. De inschrijvingstaks

  Dit is een nationale belasting die geheven wordt op elk voertuig, nieuw of tweedehands, dat voor een eerste maal in Spanje wordt ingeschreven. Is uw voertuig reeds ingeschreven in Spanje (tweedehands) dan is deze belasting dus niet verschuldigd. Deze belasting is afhankelijk van de actuele waarde van uw voertuig (volgens officiële tabellen) en bij wagens ook van de CO2-uitstoot. Bij heel milieuvriendelijke wagens kan het daarom zijn dat u geen inschrijvingstaks dient te betalen vanwege een heel lage CO2 uitstoot.

  In het geval u uw voertuig meeneemt uit het buitenland naar aanleiding van uw officiële verhuis naar Spanje (wijziging van residentie), kan u, onder bepaalde voorwaarden, van deze belasting vrijgesteld worden. U heeft twee maanden de tijd om na uw uitschrijving in het land van herkomst, en op voorwaarde dat u de procedure correct volgt, het voertuig in te schrijven.
   
 3. De overdrachtsbelasting

  Dit is een gemeenschapsbelasting die geheven wordt op elke particuliere aankoop van een tweedehands voertuig. Het is van geen belang of u het voertuig tweedehands in Spanje of het buitenland heeft gekocht. Deze belasting bedraagt in de Comunidad Valenciana voor de meeste wagens 6% van de actuele waarde (volgens dezelfde officiële tabellen).

  Voor voertuigen die zijn aangekocht bij een officiële handelaar met factuur en BTW hoeft deze belasting dus niet betaald te worden. Er is immers al BTW geheven.
Wat is de te volgen procedure?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is er niet echt een eenvormige en rechte weg om uw voertuig in te schrijven. Veel hangt af van de omstandigheden waarin u en uw voertuig zich bevinden. Is het voertuig reeds uw eigendom of heeft u het pas gekocht? Nieuw of tweedehands? In Spanje of daarbuiten? Met of zonder factuur? Wat is de woonplaats? ... In het algemeen gaat het als volgt.

 1. Indien het voertuig uit het buitenland komt, gaat u eerst en vooral naar de technische keuring, ook al is het voertuig gloednieuw. Let op! De Spaanse keuring is bijzonder kritisch op elke afwijking die een wagen heeft in vergelijking met het standaardmodel en achteraf geplaatste onderdelen zoals verduisterde ruiten, trekhaken, uitlaten, “bullbars” e.d. Voert u de wagen in als “vakantiewagen” en gaat de invoer dus niet gepaard met een wijziging van residentie, dan kan u geen wagen invoeren die beschikt over een trekhaak, als die trekhaak niet staat vermeld op het Europese conformiteitscertificaat.
   
 2. Vervolgens komen de belastingen aan de beurt. Wegenbelasting betalen (tenzij het om een Spaans tweedehandsvoertuig gaat), de inschrijvingsbelasting betalen of de vrijstelling ervan aanvragen, als het voertuig uit het buitenland komt. Of de overdrachtsbelasting betalen als het voertuig onderhands is aangekocht.
   
 3. Daarna volgt de inschrijving bij de Spaanse verkeersdienst (DGT of “Tráfico”). Die levert, na controle van de documenten, het inschrijvingsbewijs af.
   
 4. Vervolgens dient u nog te zorgen voor de aanmaak van de nummerplaten en dient u een Spaanse voertuigverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk een in Spanje ingeschreven voertuig te verzekeren via een verzekeringsmaatschappij in het buitenland.
   
 5. Belgen dienen ook nog de oude nummerplaat terug te sturen naar de DIV.
  Nederlanders mogen die houden maar dienen de uitschrijving schriftelijk te bevestigen aan de RDW. Eventueel dienen zij ook een aanvraag in te dienen voor de teruggave van de BPM. Eén van de voorwaarden is dat de wagen na 16 oktober 2006 voor de eerste keer in het verkeer is gebracht.
Wat kost het?

Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er in de ganse procedure verschillende uitgavenposten, afhankelijk van de concrete situatie waarin u en het voertuig zich bevinden. In ieder geval dient u te rekenen op de administratieve taks voor de inschrijving van voertuigen bij Tráfico. Die bedraagt ongeveer € 96,00 voor nieuwe inschrijvingen en ongeveer € 54,00 voor Spaanse tweedehandsvoertuigen.

Daarnaast moet u, afhankelijk van het geval, rekenen op een eerste technische keuring die tot zo’n € 112,00 kan kosten, de gemeentelijke wegenbelasting, en de eventuele overdrachtsbelasting of de inschrijvingstaks.

Kunt u het aan?

Eerst en vooral dient u een behoorlijk mondje Spaans te spreken. Zowel bij de technische keuring, de verschillende administraties wordt verwacht dat u de instructies, vragen en antwoorden begrijpt. Bovendien beschikt u best over een goeie portie geduld. Aan alle anderen die niet meteen over deze kwaliteiten beschikken, raden we aan professionele hulp in te roepen. Bij aankoop van een wagen in een garage zal die doorgaans aanbieden om deze diensten te verlenen, normalerwijze tegen een soms aanzienlijke vergoeding.

Uiteraard kan CBZ u bijstaan. Wij kunnen u de goedkoopste en snelste weg aanwijzen of, zo u verkiest, de volledige invoer en inschrijving van A tot Z voor u regelen

Nieuws
21-12-2016 | Wagen invoeren
20-12-2016 | NIE nummer